Gli Austria oddział w Polsce Sp. z o.o. jest gotowe rozpocząć inspekcje w terenie.


GLI Austria oddział w Polsce

Testowanie i inspekcje na miejscu maszyn do gry

GLI Austria oddział w Polsce
Poland, 30-298 Kraków, ul. Grzegorza Korzeniaka 8
Tel: 12 623 0300 Fax: 12 661 6459
e-mail: office@gaminglabs.pl


GLI Austria oddział w Polsce Sp. z o.o. jest laboratorium testującym/ ciałem inspekcyjnym.
Dokonujemy inspekcji kasyn i salonów gier.


www.gaminglabs.com

2011 Wszystkie prawa zastrzeżone. Gli Austria oddział w Polsce Sp. z o.o.