Gli Austria oddział w polsce Sp. z o.o. jest gotowe rozpocząć inspekcje w terenie.


GLI Austria oddział w polsce

Testowanie i inspekcje na miejscu maszyn do gry

ul. Grzegorza Korzeniaka 8
30 -298 Kraków
Polska
tel.: +48 12 623 03 00
fax: +48 12 661 64 59
e-mail: office@gaminglabs.pl


Wyœwietl wiêksz¹ mapê
2011 Wszystkie prawa zastrzeżone. Gli Austria oddział w Polsce Sp. z o.o.