Gli Austria oddział w polsce Sp. z o.o. jest gotowe rozpocząć inspekcje w terenie.


GLI Austria oddział w polsce

Testowanie i inspekcje na miejscu maszyn do grye-mail: m.strzyzewski@gaminglabs.pl
skype-name: m.strzyzewski
phone: +48126230300

e-mail: j.szlachetka@gaminglabs.pl
skype-name:
tel.: +48126230300

e-mail: d.robak@gaminglabs.pl
skype-name: d.robak.gli
tel.: +48126230300

e-mail: office@gaminglabs.pl
skype-name: ula_walczak_gli
tel.: +48126230300

2011 Wszystkie prawa zastrzeżone. Gli Austria oddział w Polsce Sp. z o.o.